woolash reviews
تشک رویا
تشک مهمان
فروش توتون پیپ
خرید پیپ اصل
نمایندگی تفال
خرید اتو بخار تفال
زودپز تفال
سپتيك تانك
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :septic
تاريخ: 1397/6/17  ساعت: ۰۶

سپتيك تانك | septic tank

سپتك تانك سپتيك تانك ساده ترين و پر كاربردترين واحد مورد استفاده در تصفيه فاضلاب به ويژه فاضلاب هاي بهداشتي - انساني است. سپتيك تانك مخزني است كه در آن فاضلاب به كمك فرايندهايي از قبيل ته نشيني، شناور سازي و بيولوژيكي تصفيه مي گردد. از سپتيك تانك ها بطور گسترده اي در واحدهاي مسكوني و ويلايي، مجتمع هاي مسكوني و اداري، كارگاه هاي عمراني و ساختماني، كارخانجات توليدي و صنعتي، هتل ها، رستوران ها، و مجتمع هاي تفريحي و ورزشي استفاده مي شود.


چنانكه در شكل زير مشاهده مي شود هر سپتيك تانك از اجزاي مختلفي تشكيل شده است. اجزاي مهم هر سپتيك تانك عبارتند از:


1- سيستم ورودي فاضلاب: شامل لوله و بافل (ميانگير) ورودي است.
2- مخزن اوليه سپتيك تانك: كه بيشترين حجم سپتيك تانك را به خود اختصاص داده و معمولا 70-60 درصد حجم كل سپتيك تانك مربوط به اين بخش است.
3- ديواره جداكننده: كه باعث جلوگيري از ورود لجن و چربي و روغنهاي شناورشده به مخزن زلال سازي مي شود.
4- مخزن زلال سازي: اين مخزن تقريبا 30 درصد حجم كل سپتيك تانك را شامل شده و در آن فاضلاب عاري از مواد قابل ته نشيني و شناوري تجمع مي يابد.
5- خروج بيو گاز (تهويه): از طريق اين مجرا گازهاي توليد شده ناشي از فرآيندهاي بي هوازي تصفيه فاضلاب كه عمدتا متان است از سپتيك تانك خارج مي گردد.
6- سيستم خروجي فاضلاب: شامل بافل و لوله خروجي سپتيك تانك مي باشد.

مكانيزم عملكرد سپتيك تانك | Septic tank operation mechanism

ابتدا فاضلاب از طريق لوله ورودي وارد بخش اول سپتيك تانك مي شود. اين بخش كه توسط يك ديواره جدا كننده از بخش دوم مخزن جدا شده است، حجمي معادل دو سوم از كل حجم سپتيك تانك را شامل مي شود. با ورود فاضلاب به اين بخش، مواد معلق و ذرات خارجي به سبب وزن بيشتر خود به سمت پايين حركت كرده و در كف مخزن ته نشين مي شوند. روغن و چربي ها نيز به دليل اينكه داراي وزن مخصوص كمتري نسبت به فاضلاب هستند، به سمت بالا حركت نموده و بر روي سطح شناور مي گردند.

منهول | Manhole

منهول يكي از مهمترين بخش هاي سيستم فاضلاب است به اين دليل كه نياز به حفاري را از بين مي برد. در سيستم فاضلاب شهري و خانگي براي اتصال چندين خط لوله فاضلاب به يك مسير از منهول استفاده منهول هاي فاضلاب در فواصل منظم در سراسر سيستم فاضلاب قرار مي گيرد تا دسترسي راحت در هر نقطه را فراهم سازد.دسترسي به منهول هاي فاضلابي بايد با تجهيزات ايمني لازم براي جلوگيري از حوادث ناشي از افتادن و گازهاي مضر مانند متان و سولفيد هيدروژن انجام شود.از منهول هاي فاضلابي در سيستم فاضلاب شهري و فاضلاب صنعتي و هم با كاربرد‌هاي مختلف در صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاه‌ها و خطوط انتقال شهري استفاده ميشود.


در ادامه پساب بخش اول با عبور از مسير ارتباطي تعبيه شده در ديوار جداكننده، وارد بخش دوم سپتيك تانك مي وارد بخش دوم سپتيك تانك مي شود. در اين بخش ذرات بسيار ريز چربي و روغني كه در فاضلاب باقي مانده باشد، بر روي سطح شناور مي گردند. در نهايت پساب زلال شده از طريق لوله خروجي از سپتيك تانك خارج مي شود.لجن انباشته شده در سپتيك تانك پس از حدود دو سال نياز به تخليه دارد. به هنگام تخليه بهتر است، كمي از لجن را در سپتيك تانك باقي گذاشت. زيرا اين لجن حاوي ميكروارگانيسم ها و باكتري هاي موثر در تصفيه بوده و تخليه كامل آنها باعث طولاني شده زمان راه اندازي مجدد بخش بيولوژيكي سپتيك تانك مي شود.


موارد كاربرد سپتيك تانك | Applications of Septic Tank

ويژگيهاي سپتيك تانك سبب كاربرد گسترده آنها در بخش هاي مختلف خانگي، بهداشتي و صنعتي شده است. برخي از اصلي ترين موارد كاربرد سپتيك تانك ها عبارتند از:


1- پيش تصفيه و تصفيه مقدماتي فاضلاب بهداشتي واحدهاي مسكوني، مجتمع هاي تجاري و اداري، هتل ها و رستوران ها به دليل قوانين شهرداري و سازمان حفاظت محيط زيست


2- حذف ذرات قابل ته نشيني، چربي و روغن هاي موجود در فاضلاب رستوران ها و سالن هاي غذا خوري جهت جلوگيري از پر شدن سريع چاه جذبي و گرفتگي لوله ها به سبب تجمع چربي و ذرات درشت قابل ته نشين


3- متعادل سازي و پمپاژ فاضلاب در سيستم هاي تصفيه فاضلاب

محاسبه ظرفيت سپتيك تانك | Calculate the septic tank capacity

معمولا از سپتيك تانك ها براي فاضلابهاي بهداشتي استفاده مي شود. بنابراين در اينجا روش محاسبه ظرفيت سپتيك تانك براي فاضلابهاي بهداشتي آمده است. براساس استانداردهاي BS6297 ظرفيت سپتيك تانك را مي توان از رابطه زير محاسبه نمود.


كه در رابطه فوق V حداقل حجم سپتيك تانك برحسب ليتر، C سرانه توليد فاضلاب در هر شبانه روز برحسب ليتر و P تعداد نفرات تحت پوشش برحسب نفر مي باشد. بنابراين جهت تعيين ظرفيت سپتيك تانك مورد نياز ابتدا بايد حجم فاضلاب توليدي روزانه را محاسبه نمود. حجم فاضلاب بهداشتي معمولا به تعداد افراد تحت پوشش بستگي مستقيم دارد


بنابراين براي محاسبه حجم فاضلاب توليدي روزانه بايد تعداد نفرات را در سرانه آنها مطابق جدول فوق ضرب نمود. عدد حاصل برابر حجم فاضلاب توليدي روزانه مي باشد. براي روشن شدن بيشتر مطلب به مثالهاي زير توجه نماييد.


مثال 1: مي خواهيم ظرفيت سپتيك تانك مورد نياز براي فاضلاب بهداشتي يك مجتمع مسكوني 84 واحدي را محاسبه نماييم. .


طبق سرانه رديف 1 جدول فوق سرانه هر نفر 120 ليتر مي باشد. چنانچه بعد هر خانوار را 3/5 نفر درنظر بگيريم، تعداد افراد تحت پوشش معادل 294 نفرخواهد بود. بنابراين حجم كل فاضلاب توليدي روزانه از حاصلضرب عدد 294 در 120 بدست مي آيد كه معادل 35280 ليتر خواهد شد. بنابراين ظرفيت حداقل سپتيك تانك برابر خواهد بود با:C=2000+294*120=37280
با توجه به ظرفيتهاي استاندارد سپتيك تانكها در اين مورد استفاده از يك سپتيك تانك به ظرفيت 40000 ليتر يا 40 مترمكعب توصيه مي گردد


مثال 2: مي خواهيم ظرفيت سپتيك تانك مورد نياز براي فاضلاب بهداشتي يك كارخانه توليدي را محاسبه نماييم. اين كارخانه در دو شيفت فعال مي باشد كه در شيفت اول مجموعا 150 نفر كارگر و پرسنل اداري و در شيفت دوم 80 نفر كارگر مشغول كار هستند.


طبق سرانه رديف 4 جدول فوق سرانه هر نفر پرسنل يا كارگر در هر شيفت 50 ليتر مي باشد. جمع كل پرسنل 230 نفر است بنابراين حجم كل فاضلاب توليدي روزانه از حاصلضرب عدد 230 در 50 بدست مي آيد كه معادل 11500 ليتر خواهد شد. بنابراين ظرفيت حداقل سپتيك تانك برابر خواهد بود با:


C=2000+230*50=13500
با توجه به ظرفيتهاي استاندارد سپتيك تانكها در اين مورد استفاده از يك سپتيك تانك به ظرفيت 15000 ليتر توصيه مي گردد.


براي دريافت اطلاعات بيشتر مي توانيد به لينكهاي زير مراجعه فرماييد.

انواع سپتيك تانك | Types of Septic Tanks
سپتيك تانك پلي اتيلني | Septic tanks of polyethylene 
مكانيزم عملكرد سپتيك تانك | Septic tank operation mechanism 


برچسب‌ها:

[ ]
تاریخ امروز
پیوندهای روزانه
  لينكي ثبت نشده است
پیوندهای سایت
  لينكي ثبت نشده است
آمار بازدیدکنندگان
ابزارک هاي وبلاگ